Vrienden van

Ook bijdragen?

De Oranjevereniging Maasland kan dankzij vele leden, vrijwilligers en vrienden iederer jaar weer een nieuwe Koningsdag Organiseren.Wilt u ook een bijdragen leveren voor Koniningsdag in Maasland? Neemt u dan contact op met Jeffrey of Maarten.