Vrienden

We kunnen Koningsdag 2022 in Maasland organiseren
met veel dank aan onze leden, vrijwilligers en deze
vrienden van de Oranjeverenging Maasland…

Ook bijdragen?

De Oranjevereniging Maasland kan dankzij vele leden, vrijwilligers en vrienden iederer jaar weer een nieuwe Koningsdag Organiseren.Wilt u ook een bijdragen leveren voor Koniningsdag in Maasland? Neemt u dan contact op met Jeffrey of Maarten.