Oranjevereniging Maasland

Gegevens aanpassen

Inschrijven

Wil je lid worden van de Oranjevereniging Maasland? Schrijf je eenvoudig in!

Vrijwilligers

De Oranjevereniging Maasland draait voor 100% op vrijwilligers, leden en vrienden.

Aanpassen

Wil je jouw bestaande gegevens wijzigen? Dit kan via onderstaand formulier!

   

  FORMULIER

  Hieronder kunt u wijzigingen doorgeven aan onze ledenadministratie. Met uw lidmaatschapsnummer of postcode en huisnummer helpt u ons snel uw gegevens te vinden en bij te werken.

  Uw lidmaatschapsnummer* (of postcode en huisnummer)

  Voornaam en achternaam*

  Adres en huisnummer*

  Postcode en woonplaats*

  Uw e-mail*

  Telefoonnummer*

  Uw geboortedatum (bv. 27-04-1967) **

  Aantal personen in uw huishouden*

  Aantal volwassenen in uw huishouden, optioneel

  Aantal kinderen in uw huishouden tot 18 jaar, optioneel

  Overige opmerkingen

  * Verplicht veld

  ** Bedoeld voor leeftijdsverificatie

  Extra informatie

  Mededelingen

  Het deelnemen aan de activiteiten is, zowel voor deelnemers als publiek, geheel voor eigen risico.

  Oranjevereniging Maasland kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.

  Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te lasten, als gevolg van bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of om andere redenen.

  Privacy/portretrecht

  Tijdens de activiteiten op 26 en 27 april worden foto’s en/of beeldmateriaal gemaakt. Indien je deelneemt aan een activiteit of als publiek aanwezig bent, kun je worden gefotografeerd of gefilmd. Het beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor publicatie op onze website, social media en als promotiemateriaal voor een volgend jaar. Je kunt ten alle tijden verzoeken om beeldmateriaal te laten verwijderen. Neem dan contact met ons op.  

  Contributie en lidmaatschap

  Het lidmaatschap is beschikbaar voor alle Maaslanders en mensen die binding hebben met ons dorp.

  Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

  De contributie bedraagt €15,- per huishouden, per jaar en dient elk jaar voor 1 april van dat jaar te worden overgemaakt.

  Beëindiging lidmaatschap

  Voor het opzeggen van het lidmaatschap dien je dit schriftelijk voor 1 december van het lopende verenigingsjaar te doen via de ledenadministratie.

  Dit kan per brief of email leden@oranjeverenigingmaasland.nl o.v.v. jouw lidnummer en naam.