Category Archives: bestuur

Bestuursavond 50 jaar Oranjevereniging

Ter ere van het 50 jarig jubileum van Oranjevereniging Maasland hadden wij vrijdagavond 9 oktober een feestje met alle (oud)bestuursleden. Het feestje is gehouden in het clubgebouw van de touwtrekverenging de Groene Oase in Maasland, een schitterende locatie. Veel van de uitgenodigde (oud)bestuursleden waren aanwezig. De verhalen van de kamelenrace, biggetje tik, de kinderspelen op o.a. het MOB-complex en niet te vergeten de sprong uit een vliegtuig ter ere van het 25 jarig bestaan van de vereniging zijn de revue gepasseerd. Al deze verhalen geeft het huidige bestuur weer nieuwe ideeën voor de komende jaren!

Nogmaals dank voor alle vrijwilligers die de afgelopen 50 jaar hebben mee geholpen aan de activiteiten van Oranjevereniging Maasland.

Maasland, bedankt!!!

Nieuwe voorzitter Oranjevereniging Maasland

Grote veranderingen in het bestuur van de Oranjevereniging Maasland; na 15 jaar als bestuurslid (waarvan 13 jaar als voorzitter) heeft André Vos bij de laatste jaarvergadering de voorzittershamer overgedragen aan een nieuw bestuurslid: Jeffrey Mosterd. Jeffrey zal per heden de taak van het voorzitterschap op zich nemen; het bestuur & de leden van de OVM wensen hem hierbij succes!

Uiteraard zijn wij oud-voorzitter André Vos dankbaar voor de bewezen diensten; u als Maaslander en trouw bezoeker van de Koningsdag-festiviteiten heeft nog ruim de gelegenheid om André ‘in het wild’ te treffen op Koningsdag a.s. waarbij hij de gehele dag aanwezig zal zijn in de dorpskern van Maasland.

 

Verder zijn tijdens deze jaarvergadering nieuwe bestuursleden Monique van Asten & Marian Lamein officieel geïnstalleerd als bestuurslid. Welkom!