Bestuursavond 50 jaar Oranjevereniging

Ter ere van het 50 jarig jubileum van Oranjevereniging Maasland hadden wij vrijdagavond 9 oktober een feestje met alle (oud)bestuursleden. Het feestje is gehouden in het clubgebouw van de touwtrekverenging de Groene Oase in Maasland, een schitterende locatie. Veel van de uitgenodigde (oud)bestuursleden waren aanwezig. De verhalen van de kamelenrace, biggetje tik, de kinderspelen op o.a. het MOB-complex en niet te vergeten de sprong uit een vliegtuig ter ere van het 25 jarig bestaan van de vereniging zijn de revue gepasseerd. Al deze verhalen geeft het huidige bestuur weer nieuwe ideeën voor de komende jaren!

Nogmaals dank voor alle vrijwilligers die de afgelopen 50 jaar hebben mee geholpen aan de activiteiten van Oranjevereniging Maasland.

Maasland, bedankt!!!